Voda

Jaroslav Rožnovský

Přednáší na Mendelově univerzitě v Brně klimatologii a bioklimatologii, na přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity mikrometeorologii a bioklimatologii. Jako vědecko-výzkumný pracovník Českého... VÍCE

Pavla Finfrlová

Vystudovala VŠ chemickotechnologickou, celou profesní kariéru se věnovala technické ochraně životního prostředí, zejména  čištění odpadních vod a nakládání s odpady. Po... VÍCE

Jiří Vítek

Je jednatelem projektové a inženýrské vodohospodářské kanceláře JV PROJEKT VH s.r.o. se sídlem v Brně. Odvodňování a odkanalizování urbanizovaných území se... VÍCE