Pavla Finfrlová

Vystudovala VŠ chemickotechnologickou, celou profesní kariéru se věnovala technické ochraně životního prostředí, zejména  čištění odpadních vod a nakládání s odpady. Po roce 1989 se podílela  na přípravě  nové legislativy v oblasti ochrany životního prostředí.  Při  jednáních týkajících se klimatické změny vždy upozorňovala na riziko sucha a nutnost udržení vody v krajině. V letech 2004 – 2010 byla náměstkyní primátora města Hradec Králové pro majetek a životní prostředí.