Voda

Jaroslav Rožnovský

Přednáší na Mendelově univerzitě v Brně klimatologii a bioklimatologii, na přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity mikrometeorologii a bioklimatologii. Jako vědecko-výzkumný pracovník... VÍCE

Pavla Finfrlová

Vystudovala VŠ chemickotechnologickou, celou profesní kariéru se věnovala technické ochraně životního prostředí, zejména čištění odpadních vod a nakládání s odpady.... VÍCE

Jiří Vítek

Je jednatelem projektové a inženýrské vodohospodářské kanceláře JV PROJEKT VH s.r.o. se sídlem v Brně. Odvodňování a odkanalizování urbanizovaných území... VÍCE