Veřejný prostor

Martin Nawrath

Facilituje jednotlivá setkání s veřejností týkající se zejména úprav a tvorby veřejných prostranství, organizuje školení a sám také školí. Inspiraci... VÍCE

Zora Pauliniová

Zora Pauliniová propojuje roli architektky, facilitátorky a cyklistky v oblasti participace a rozvoje veřejných prostor. Má rozsáhlé zkušenosti jako facilitátorka... VÍCE

David Oplatek

Profesní kariéru začínal jako terénní sociální pracovník v romském středisku Drom. Působil v Agentuře pro sociální začleňování. Sedm let vedl... VÍCE

Marek Sivák

MAREK SIVÁK Jako architekt se dlouhodobě věnuje veřejnému prostoru a participaci obyvatel na rozvoji města. V Plzni stál u zrodu... VÍCE

Dagmar Najmanová

DAGMAR NAJMANOVÁ Absolvovala FŽP UJEP v Ústí nad Labem, obor Revitalizace krajiny, absolvovala také doplňkové pedagogické studium. Ve Čmeláku pracuje... VÍCE

Martin Veselý

Martin Veselý Urbánní a environmentální antropolog, výzkumník, konzultant a facilitátor v oblasti urbánních studií, udržitelného regionálního rozvoje a prostorového plánování.... VÍCE

Andrea Mann

Andrea Mann Urbanistka a expertka na územní plánování, majitelka kanceláře pro územní rozvoj. Andrea má zkušenost s urbanistickým rozvojem a... VÍCE

Eva Hauserová

EVA HAUSEROVÁ Absolventka biologie na PřFUK, spisovatelka, editorka, konzultantka malých městských přírodních zahrádek a koordinátorka spolku Permakultura (CS) Na BarCampu... VÍCE

Ondřej Chybík

ONDŘEJ CHYBÍK Po studiích architektury v Brně a rakouském Grazu absolvoval postgraduální studium urbanismu na prestižní ETH Curych ve Švýcarsku.... VÍCE

Michal Křivohlávek

Michal Křivohlávek je ředitelem pražského spolku Bieno. Zajímá se hlavně o rozvoj komunit a facilitaci vzájemných vztahů. Působil v organizacích... VÍCE

Jasna Flamiková

Jasna Flamiková, místostarostka městské části Brno-střed. V minulosti působila jako ředitelka Nadace Veronica, od roku 2004 je členkou Strany zelených.... VÍCE

Janica Sipul

Po pětiletém působení ve Vídni se svým partnerem založila architektonickou kancelář consequence forma, sídlící v Brně. Napojení na vídeňskou architektonickou... VÍCE

Gabriel Kurtis

Vystudoval architekturu na VUT v Brně. Již v roce 2010 zakládá vlastní architektonický ateliér, který nabízí služby v celém spektru... VÍCE

Šárka Jahodová

Architektka a urbanistka v ateliéru UNIT architekti, spoluautorka vítězného návrhu mezinárodní urbanistické soutěže Budoucnost centra Brna (2016) a soutěžního workshopu... VÍCE

Radek Suchánek

Absolvent stavební fakulty VUT v Brně, architekt a pedagog, prorektor Technické univerzity Liberec.

Jaroslav Biolek

Vystudoval geografii a uměnovědná studia na Masarykově univerzitě, nyní je doktorským studentem oboru Regionální geografie a regionální rozvoj.

Petr Klápště

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. Urbanista, specializuje se na projekty a plány s participací uživatelů. Působí jako odborný asistent a... VÍCE

Olga Škochová

Expertka na kulturní politiku a advokacii. Již více než 10 let se věnuje participativnímu kulturnímu plánování ve městech a obcích... VÍCE