Participace

Angažovaně offline

Včasná participace veřejnosti v plánovacích procesech je odborníky a odbornicemi vnímána jako jeden z měkkých nástrojů, jak najít řešení směřující... VÍCE

Martin Nawrath

Facilituje jednotlivá setkání s veřejností týkající se zejména úprav a tvorby veřejných prostranství, organizuje školení a sám také školí. Inspiraci... VÍCE