Ovzduší

Martin Lutz

Vystudoval meteorologii a management kvality ovzduší na univerzitě v Mnichově a Berlíně. Pro berlínskou radnici začal pracovat v roce 1987,... VÍCE

Jaroslav Rožnovský

Přednáší na Mendelově univerzitě v Brně klimatologii a bioklimatologii, na přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity mikrometeorologii a bioklimatologii. Jako vědecko-výzkumný pracovník... VÍCE

Miroslav Šuta

MUDr. Miroslav Šuta Lékař zabývající se vlivem znečištění ovzduší na lidské zdraví, který se podílel na připomínkování strategických dokumentů pro... VÍCE

Patryk Białas

Profesí právník věnující se regionálnímu rozvoji, ve své praxi uplatňuje IT technologie. V Katovicích působí jako vedoucí divizi Katowice Smog... VÍCE