Mobilita

Marek Sivák

MAREK SIVÁK Jako architekt se dlouhodobě věnuje veřejnému prostoru a participaci obyvatel na rozvoji města. V Plzni stál u zrodu... VÍCE

Daniel Bohm

DANIEL BÖHM Působí ve Vídni jako komunikační expert v oblasti městské mobility. Pro město Vídeň rozvíjí projekty a kampaně, které... VÍCE

Martin Veselý

Martin Veselý Urbánní a environmentální antropolog, výzkumník, konzultant a facilitátor v oblasti urbánních studií, udržitelného regionálního rozvoje a prostorového plánování.... VÍCE

Janica Sipul

Po pětiletém působení ve Vídni se svým partnerem založila architektonickou kancelář consequence forma, sídlící v Brně. Napojení na vídeňskou architektonickou... VÍCE

Gabriel Kurtis

Vystudoval architekturu na VUT v Brně. Již v roce 2010 zakládá vlastní architektonický ateliér, který nabízí služby v celém spektru... VÍCE

Ivan Lejčar

Zabývá se dopravně-urbanistickými koncepcemi pro územní plánování a projekty dopravních staveb, zaměřenými zejména na veřejnou dopravu. Podílel se na urbanistické... VÍCE

Šárka Jahodová

Architektka a urbanistka v ateliéru UNIT architekti, spoluautorka vítězného návrhu mezinárodní urbanistické soutěže Budoucnost centra Brna (2016) a soutěžního workshopu... VÍCE

Radek Suchánek

Absolvent stavební fakulty VUT v Brně, architekt a pedagog, prorektor Technické univerzity Liberec.

Martin Lutz

Vystudoval meteorologii a management kvality ovzduší na univerzitě v Mnichově a Berlíně. Pro berlínskou radnici začal pracovat v roce 1987,... VÍCE