Lektorský tým

Martin Nawrath

Facilituje jednotlivá setkání s veřejností týkající se zejména úprav a tvorby veřejných prostranství, organizuje školení a sám také školí. Inspiraci... VÍCE

Jiří Malík

Jiří Malík je ochráncem přírody působícím na Broumovsku, dvacet let pracoval na místní Správě CHKO Broumovsko. Je zakladatel úspěšné národní... VÍCE

Zora Pauliniová

Zora Pauliniová propojuje roli architektky, facilitátorky a cyklistky v oblasti participace a rozvoje veřejných prostor. Má rozsáhlé zkušenosti jako facilitátorka... VÍCE

David Oplatek

Profesní kariéru začínal jako terénní sociální pracovník v romském středisku Drom. Působil v Agentuře pro sociální začleňování. Sedm let vedl... VÍCE

Marek Sivák

MAREK SIVÁK Jako architekt se dlouhodobě věnuje veřejnému prostoru a participaci obyvatel na rozvoji města. V Plzni stál u zrodu... VÍCE

Daniel Bohm

DANIEL BÖHM Působí ve Vídni jako komunikační expert v oblasti městské mobility. Pro město Vídeň rozvíjí projekty a kampaně, které... VÍCE

Dagmar Najmanová

DAGMAR NAJMANOVÁ Absolvovala FŽP UJEP v Ústí nad Labem, obor Revitalizace krajiny, absolvovala také doplňkové pedagogické studium. Ve Čmeláku pracuje... VÍCE

Martin Veselý

Martin Veselý Urbánní a environmentální antropolog, výzkumník, konzultant a facilitátor v oblasti urbánních studií, udržitelného regionálního rozvoje a prostorového plánování.... VÍCE

Andrea Mann

Andrea Mann Urbanistka a expertka na územní plánování, majitelka kanceláře pro územní rozvoj. Andrea má zkušenost s urbanistickým rozvojem a... VÍCE

Eva Hauserová

EVA HAUSEROVÁ Absolventka biologie na PřFUK, spisovatelka, editorka, konzultantka malých městských přírodních zahrádek a koordinátorka spolku Permakultura (CS) Na BarCampu... VÍCE

Ondřej Chybík

ONDŘEJ CHYBÍK Po studiích architektury v Brně a rakouském Grazu absolvoval postgraduální studium urbanismu na prestižní ETH Curych ve Švýcarsku.... VÍCE

Daniel Vondrouš

Daniel Vondrouš pracuje jako ředitel Asociace ekologických organizací Zelený kruh. V minulosti působil 8 let jako poradce a vedoucí poradců... VÍCE

Milan Sáňka

Milan Sáňka působí v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity. Zabývá se ochranou půdního fondu, monitoringem... VÍCE

Michal Křivohlávek

Michal Křivohlávek je ředitelem pražského spolku Bieno. Zajímá se hlavně o rozvoj komunit a facilitaci vzájemných vztahů. Působil v organizacích... VÍCE

Jasna Flamiková

Jasna Flamiková, místostarostka městské části Brno-střed. V minulosti působila jako ředitelka Nadace Veronica, od roku 2004 je členkou Strany zelených.... VÍCE

Janica Sipul

Po pětiletém působení ve Vídni se svým partnerem založila architektonickou kancelář consequence forma, sídlící v Brně. Napojení na vídeňskou architektonickou... VÍCE

Gabriel Kurtis

Vystudoval architekturu na VUT v Brně. Již v roce 2010 zakládá vlastní architektonický ateliér, který nabízí služby v celém spektru... VÍCE

Ivan Lejčar

Zabývá se dopravně-urbanistickými koncepcemi pro územní plánování a projekty dopravních staveb, zaměřenými zejména na veřejnou dopravu. Podílel se na urbanistické... VÍCE

Šárka Jahodová

Architektka a urbanistka v ateliéru UNIT architekti, spoluautorka vítězného návrhu mezinárodní urbanistické soutěže Budoucnost centra Brna (2016) a soutěžního workshopu... VÍCE

Radek Suchánek

Absolvent stavební fakulty VUT v Brně, architekt a pedagog, prorektor Technické univerzity Liberec.

Jaroslav Biolek

Vystudoval geografii a uměnovědná studia na Masarykově univerzitě, nyní je doktorským studentem oboru Regionální geografie a regionální rozvoj.

Martin Lutz

Vystudoval meteorologii a management kvality ovzduší na univerzitě v Mnichově a Berlíně. Pro berlínskou radnici začal pracovat v roce 1987,... VÍCE

Jaroslav Rožnovský

Přednáší na Mendelově univerzitě v Brně klimatologii a bioklimatologii, na přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity mikrometeorologii a bioklimatologii. Jako vědecko-výzkumný pracovník... VÍCE

Pavla Finfrlová

Vystudovala VŠ chemickotechnologickou, celou profesní kariéru se věnovala technické ochraně životního prostředí, zejména čištění odpadních vod a nakládání s odpady.... VÍCE

Jiří Vítek

Je jednatelem projektové a inženýrské vodohospodářské kanceláře JV PROJEKT VH s.r.o. se sídlem v Brně. Odvodňování a odkanalizování urbanizovaných území... VÍCE

Miroslav Šuta

MUDr. Miroslav Šuta Lékař zabývající se vlivem znečištění ovzduší na lidské zdraví, který se podílel na připomínkování strategických dokumentů pro... VÍCE

Patryk Białas

Profesí právník věnující se regionálnímu rozvoji, ve své praxi uplatňuje IT technologie. V Katovicích působí jako vedoucí divizi Katowice Smog... VÍCE

Petr Klápště

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. Urbanista, specializuje se na projekty a plány s participací uživatelů. Působí jako odborný asistent a... VÍCE

Olga Škochová

Expertka na kulturní politiku a advokacii. Již více než 10 let se věnuje participativnímu kulturnímu plánování ve městech a obcích... VÍCE